Która pora roku i dnia jest optymalna na połów amura

Która pora roku jest optymalna na połów amura

Na pytanie to odpowiemy posługując się poniższym zestawieniem 222 połowów w czterech krajach:

Efektywność połowu amura w poszczególnych miesiącach

Efekty połowów (% szt.) w poszczególnych miesiącach
Państwo