Температура на водата

Понякога се заблуждавате. Например тогава, когато се опитвате да измервате температурата на водата с традиционен течен термометър през пролетта. По този начин е известна само температурата на повърхностния слой на водата, който се загрява най-бързо.

Все още обаче е неизвестно, каква температура е по-дълбока и дали шараните вече са започнали да се хранят?

За измерване на температурата в по-дълбоките слоеве вода, цифровият термометър на 5-метров кабел става незаменим. Към неговия сензор е прикрепена оловна тежест с маса 20 ж (снимка 1). Така подготвеното устройство може да се хвърли във водата. Температурата на отделните слоеве вода може да бъде измерена с точност до 1/10 градус по Целзии (снимка 2).

Моля, обърнете внимание на това при покупка, че кабелът на термометъра има поне 3 m дължина. Моят термометър, закупени в "Метро", може да се премине и към измерване на температурата на въздуха. Освен това ми показва и точното време.