Бърз – как да хвана

Бърз

За начинаещи в изкуството на риболова препоръчваме да развиете необходимите навици от самото начало – от улова на обикновена бяла риба. По този начин те имат осезаеми доказателства за постигнатия напредък - под формата на уловена риба, które jednocześnie zachęcają do dalszych

Бърз – хищник срещу анатомия

Риболовците от регионите Сан и Уиста го чакат, от Пшемишъл до Тчев. Те чакат търпеливо. На всеки няколко дни те си отиват от мезетата от платика, от наземни легла с тежко олово и опипване с потоци по ръба на течението. Ma bowiem brzana parę razy w roku

Земя на барбела

Земя на барбела

Земята на мряна започва да се формира във водите на реките на границата на предпланинските и низинните зони. Водният поток все още се характеризира с постоянно разнообразна и богата форма на лагера. Енергичните части се редуват с ями в средата на реката, powstają w ten sposób dobre warunki