Определено

Определено

Поради хода на основните жизнени процеси, екологични изисквания, както и формата на тялото, прасенце и вимба изглежда са тясно свързани. Szczególnie podkreśla ich pokrewieństwo specyficznie ukształtowany pysk z otworem gębowym w dolnej