Два добри модела на куки

Днес има толкова много куки, колко зърна пясък на плажа. Рудолф хареса два вида куки. Той е убеден, би било достатъчно.
Куката, която е правилно прикрепена към линията, несъмнено е най-важният елемент на пръта. Кука …

Кука

Схемата на куката
1 :A - размер,
Б. – дължина
2:° С – пещера (ръб, край),
D - изпъкналост,
Електронен лакът,
F-вал,
G – острие (или отвор)

Понякога ценните стотинки се подценяват. Jednak gdy mamy do czynienia z haczykami wędkarskimi