Как се лови – Аз с

Аз с

Връзката между амето и главата се доказва от подобни, набито тяло. Категорични изисквания към околната среда, и – както изглежда – известно нежелание за адаптиране позволява на идите да обитават само ограничена площ от просторни, Дълбок, umiarkowanie

Риболов на иди и главни от водата

В началото на лятото могат да се постигнат добри резултати при риболов на иди и главни в плитки, бързо течащи реки. Тези риби вече са си починали след хвърляне на хайвера и сега са много активни, като се хранят под повърхността на водата. Дори случайни риболовци, myślący raczej o