Kraina lipienia

Kraina lipienia

Заедно с прехода от планинските към подпланинските райони, пъстървовите бързеи бавно стават реки, по-богати на вода. Течението им постепенно се успокоява, скалистите участъци се заменят с по-сплотени страни, o umiarkowanym