Костур – miss fluviatilis

Костур – miss fluviatilis
Английски: КАКУШКА
Френски: ЗАЩО
Холандски: БААРС
Датски : СПОРЕД

В риболовния диалект е известен и като гърбав, гарбатим, гарбахим.

НАСТАНЯВАНЕ

От пъстървови реки до крайбрежните води на Балтийско море, od torfowych stawów po olbrzymie jeziora

Риболовът с мормишка е различен

Mormyshka е стръв, изобретена в Русия. Това парче метал с кука става по-ефективно, когато се сдвоява с животинска стръв. Регламентите за риболов в Германия не са толкова строги, колкото в Полша, dlatego tamtejsi wędkarze mogą bez przeszkód łowić na mormyszkę wieloma