Прасенце – как се лови

Прасенце

В предпланинските участъци на водотоците на Дунавския басейн, Висла, Cisy и т.н.. той принадлежи към преобладаващия вид, и неговият дял в образуването на рибни запаси е равен на този на кефал. Именно течащите води могат да се определят основно като негова площ …

Моите прасета

Прасетата са невероятни риби във всяко отношение. Само рибарите, които са добре запознати с навиците на този вид, могат да разчитат на успех в улова на прасета.
Риба, който тегля на клечка за кибритена клечка не бяга толкова енергично, колкото клен или мряна. И …