Повишена плаваемост на суха муха

Уолтър Латеган улавя морска пъстърва и други хищници с потъваща муха и суха муха по собствена идея.
Тази идея ми хрумна една вечер на река Рур. Познавах някои хубави места тук, където стояха …

Морска пъстърва и сьомга от басейна на Висла

Спортният риболов на морска пъстърва и сьомга има дълга традиция в Полша. В междувоенния период всяка година в карпатските притоци на Висла бяха уловени стотици морски пъстърви. Най-богата на тези велики сьомги беше планинската река Дунаец, десен приток …