Как се захранва добре?

Влияние на стръвта върху поведението на рибите и какво трябва да се има предвид при хранене. Рибите са истински специалисти за получаване на храна. Основно се фокусират върху храната, които лесно могат да се доберат, to znaczy możliwie małym

Навлажнете внимателно примамката

Най-после над водата! Просто навлажнете примамката и можем да започнем да ловим. Или не, защото в нашето вълнение ние често добавяме твърде много вода към примамката. По този начин можем да загубим цял ден риболов, gdyż zbyt mokra zanęta nie rozpuszcza

Какво трябва да знаете за стръвта и примамката на риба

Имаме две възможности. Разбира се, най-лесният и най-малко противоречив подход би бил следването на пътя на най-малкото съпротивление: Човек може да избере от каталозите на производителите на риболовни принадлежности характеристиките на широката гама от техните „супер земни примамки“” и добавки за примамка, като по този начин потвърждават достоверността на техните преувеличени рекламни лозунги. …