Улов на хищни риби

Улов на хищни риби

Риболовът на хищни риби не е много хищнически от гледна точка на риболовеца. Тъй като въртенето не е активно, но седнал, пасивен метод за улов - улов с жива стръв – се оказва най-ефективен. Подробни данни за ефективността на отделните методи на риболов, подготвени въз основа на оценката на представителния улов на спечелили медали хищници от много европейски води са анализирани в съответните глави. Сега просто искаме да подчертаем, че риболовът на добитък определено е доминиращ. В този момент авторът не би излишно морализирал или порицал тези риболовци, които тръгнаха за хищни риби с „превъоръжените“.” жив, но би искал да предложи компромис. Ако е възможно, трябва да ловим по по-спортен начин - спининг, нека посягаме само към живи животни тогава, когато не може да бъде иначе (напр.. в много обрасли води, където тук-там се разкриват малки прозорци сред растителността и можете да поставите на живо само там). Внимание: младите хора на възраст под 16 години не могат да ловят с живи или мъртви риби.

Моля, оценете статията