Chytání tresky – Nizozemí – den Helder

Navrhuji výlet na tresku do Nizozemska, dělat Den Helder. Teun de Booy tam pracuje, organizator ve společnosti Hochsee Angeltorns (námořní expedice), zároveň skvělý originál a pomocník všem rybářům. V přístavu čekají téměř stejné velikosti dvě jachty: „Merkur“ a „Připraveno“. …