Odtokové kanály

Odtokové kanály

Odtokové kanály (odvodnění a zavlažování), nejsou to stojaté vody v doslovném smyslu, protože jejich propojení tvoří jakýsi druh sítě, připomínající říční síť. Nejsou však vystaveni kontaminaci. Od tekoucích vod se výrazně liší, proto je budeme zvažovat v kontextu skupiny stojatých vod.

Při ekonomickém využití odvodňovacích kanálů je třeba zohlednit jejich specifické podmínky, odděleně od ostatních vod. Jsou naplněny podzemní vodou, což je opravdu chudé na kyslík, ale jeho další fyzikální vlastnosti jsou velmi dobré (je to čisté, má příznivější teplotu atd.). V kanálech se vlastnosti vody stále zlepšují – voda se okysličuje, a také se obohacuje o jídlo vyplavené z prostředí.

Společným rysem většiny drenážních kanálů je tendence k silnému ohřívání vody a k přerůstání vegetací, obě ponořené, a pobřežní, jejichž bujnost je do určité míry škodlivá. V extrémních případech může její nadměrný vývoj připravit vodu o její ekonomickou hodnotu. Za těchto podmínek není dostatek životního prostoru pro samotné ryby, stejně jako pro rozvoj jejich přirozené potravy.

Rybí odtok drenážních kanálů by měl být druhově co nejrůznější, aby byly jednotlivé složky potravin plně využity. Z bentofágů (tj.. ryby, které se živí bentosem, tj. organismy spojené se substrátem) kapři jsou vhodní pro kanály, lín a pražma, mezi dravými rybami je štika dokonalým domovem, candát ve větších kanálech s tvrdým dnem, a pokud jsou v kanále potenciální úkryty, také sumci. Společnou rybou může být plotice, Rudde, stříbrný karas, růženec, krvácet, okoun nebo jednotlivé vzorky jelce a ide. Dokonce i činka a asp zůstanou v dobrých průtokových kanálech.

Nevýhodou všech výše zmíněných ryb je, že rádi jedí pouze živočišné organismy. Nezastupitelnou roli v ekonomických činnostech proto hraje skupina býložravých ryb, včetně hlavně amura a, do určité míry, oba druhy kapra stříbrného. Na význam bylinožravých ryb v rybářském průmyslu je třeba pohlížet v jejich komplexním a přímém dopadu, tj.. využívání vegetace (amur – silnější vodní rostliny, stříbrný kapr – rostlinný plankton) pro vlastní vývoj, stejně jako nepřímá závislost, tj.. v souvislosti s celkovým zlepšováním podmínek prostředí.

3/8 - (2 hlasů)