Varma

Varma

Perustavanlaatuisten elämänprosessien vuoksi, ympäristövaatimukset, sekä rungon muoto, possu ja vimba näyttävät olevan läheisesti yhteydessä toisiinsa. Szczególnie podkreśla ich pokrewieństwo specyficznie ukształtowany pysk z otworem gębowym w dolnej