Certo

Certo

A causa del corso dei processi vitali di base, requisiti ambientali, così come la forma del corpo, maialino e vimba sembrano essere strettamente correlati. Szczególnie podkreśla ich pokrewieństwo specyficznie ukształtowany pysk z otworem gębowym w dolnej