Piggy – hoe te vissen

Piggy

In de uitlopers van de waterlopen van het Donaubekken, Vistula, Cisy etc.. het behoort tot de overheersende soort, en zijn aandeel in de vorming van visbestanden is gelijk aan dat van kopvoorn. Het zijn de stromende wateren die in principe kunnen worden gedefinieerd als zijn gebied …