Fort – hvordan å fange

Fort

For nybegynnere innen fiskekunsten anbefaler vi å utvikle de nødvendige vanene fra begynnelsen – fra å fange vanlig hvit fisk. På denne måten har de håndgripelige bevis på fremgangen - i form av fisk fanget, które jednocześnie zachęcają do dalszych

Landet er raskt

Landet er raskt

Barbellandet begynner å danne seg i vannet i elvene på grensen til submontane og lavlandssoner. Vassdraget er fremdeles preget av en stadig diversifisert og rik form på lageret. Kraftige deler veksler med groper i midten av elven, powstają w ten sposób dobre warunki