Rull

Hvis vi bruker et sett med en linje festet til spissen (det blir altså laget en slags pisk) Selvfølgelig bruker vi ikke spolen. Det er uunnværlig i alle andre tilfeller. Her er de viktigste oppgavene til spolen:

– skal ha nok linje tilgjengelig (fluelinje); av …