Tench fiskesesong

Når de første varme solstrålene smelter det siste islaget som dekker leire leire, siktfiskesesongen kan betraktes som åpen. Til tross for, at disse grønn-gull-individene ofte karakteriseres som termofile sommerfisk, Jeg oppnådde personlig tidlig på våren, Lin er den udelte herskeren …