Mørk og røde

Mørk og røde

Tilhengerne av fiskekonkurransen bør berømmes for dette, at de husket og implementerte det gamle ordtaket: "Liten fisk, men fisken”. På denne måten ble mort anerkjent, rudd og resten av fisken bagatell. …