Temperatur på vann

Noen ganger bedrar du deg selv. For eksempel da, når du prøver å måle vanntemperaturen med et tradisjonelt væsketermometer om våren. På denne måten er bare temperaturen på overflatelaget til vannet kjent, som varmer opp raskest.

Det er imidlertid fortsatt ukjent, hvilken temperatur er dypere og om karpene allerede har begynt å mate?

For å måle temperaturen i dypere vannlag blir et digitalt termometer på en 5 meter kabel uunnværlig. En blyvekt med en masse er festet til sensoren 20 g (bilde 1). Enheten forberedt på denne måten kan kastes i vannet. Temperaturen på individuelle lag med vann kan måles med nøyaktighet til 1/10 grader celsius (bilde 2).

Vær oppmerksom på dette når du kjøper, at termometerkabelen har i det minste 3 m i lengde. Termometeret mitt, kjøpt i "Metro", den kan også byttes til lufttemperaturmåling. Dessuten viser det meg også nøyaktig tidspunkt.