Catch by touch-metoden

Catch by touch-metoden

Prinsippet med denne interessante fiskemetoden er dette, at vi fører sluk på overflaten på denne måten, å bytte på å hoppe og svømme. Forutsetningen for suksess er å gi agnet til ønsket sted ja, slik at fisken ikke blir redd. Derfor bør vi ha tilstrekkelige lengder, en delikat stang og god kamuflasje i kystvegetasjonen. Bekker med tette kystnære kratt er egnet for fiske med denne metoden, ikke bare på grunn av muligheten for å gjemme seg, men også på grunn av fisken, som under slike forhold ble vant til at maten falt fra trærne (selvfølgelig hovedsakelig for en rekke terrestriske insekter, sjeldnere til frukt og andre.). Når de får agn, anser de det som naturlig og vanlig, det er flott fiske. Denne metoden er beskrevet i detalj i kapittelet om chub, som selvfølgelig ikke gjør det, at takket være det kan vi bare håndtere chub; mange andre arter kan fanges med den (selvfølgelig, også laksefisk, men også mort, rudd, etc.).

Vennligst ranger artikkelen