Fang med tørr flue

Fang med tørr flue

Hvis forholdene tillater det, bør vi absolutt velge å fiske med tørrflua. Fiskemating nær overflaten skaper en så gunstig situasjon, vi kan høre dem noen ganger, oftere observerer vi imidlertid “sirkler de lager på vannoverflaten”. Derfor vil vi ha optimale forhold for fiske i moderat raske farvann, fordi her kan vi enkelt observere intensiteten av fôring, og vi vil være i stand til å observere bittene, som vil øke effektiviteten av fiske betydelig. Du kan fiske helt sikkert”; hvis vi kaster en flue på en valgt fisk (etter å ha sett det eller styrt av intensiteten i "sirkler”) eller "i mørket” – kaste påståtte fiskestillinger. Hvis bare forholdene tillater det, vi fisker mot tidevannet, muligens skrå mot strømmen. Vi kaster flua så forsiktig som mulig, at den legger seg pent på overflaten og flyter nedstrøms. Avhengig av strømningshastigheten forkorter vi linjen ved å vikle den eller ordne den i løkker. En regel må følges, at flua skal flyte fritt (fluene skal renne nøyaktig med strømmen), mens tauet må manipuleres slik, ikke for å hindre papirstopp. En flue som holdes eller føres for raskt gir et unaturlig inntrykk. Myk landing av agnet, etterfulgt av en gradvis nedstigning av lederen og linjen, hvis vi rett før det forsinker flyet ved å løfte stangen. Etter at flua har landet, senk posisjonen til stangen og prøv å manipulere linjen, altså, vi prøver, at den flyter fritt med strømmen.

Eksempler på knuter som brukes i fluefiske: 1 —4 koblingsnoder, 5 - kabelfeste knute (eller støtte) på spolen, 6- forbindelse av linjen med lederen,7 – løkke for sideleder, 8 - knytte kroken.

Forskriften tillater bruk av to fluer, erfarne sportsfiskere benytter seg imidlertid ikke av denne muligheten og bruker som oftest bare en flue. Polariserende briller kan være et praktisk tillegg til utstyret ditt når du sporer biter. Imidlertid er det slike situasjoner, når vi bare kan stole på bevegelsen av lenken. Med teft – spesielt når du fiske etter harr, bør du ikke forsinke. Det skal være ganske energisk, men bare det, så langt delikatessen til kroken tillater det, leder og lengde på den vridde linjen. Etter langvarig bruk suger en tørr flue seg med vann og mister egenskapene, derfor bør den tørkes innimellom og om nødvendig smøres med hydrofob olje for å holde den i sin opprinnelige form og gi den et naturlig inntrykk..

De viktigste måtene å koble linje til leder: A - ved å trekke lederen med nålen (den såkalte. Śimeks måte) B - med endeøyle (Handling), C, D, Og – pętelka på linjen, F - tilkobling ved direkte binding

Et slags tørr fluefiske er pull-up fiske. Vi prøver det ut da, når den klassiske metoden av en eller annen grunn ikke kan brukes (værsvingninger, vannstandsfall, etc.). Også i dette tilfellet unngår vi unaturlig bevegelse av lokket og prøver å etterligne hoppbevegelsen til noen insekter.. For eksempel er dette karakteristisk for krage fluer, at de flyr fort, imidlertid legger de seg pent på overflaten av vannet og tar av raskt. Forskjellige informasjonskapsler; de flyr tungt, de sitter ikke veldig forsiktig på overflaten, og deres forsøk på å fly igjen er også svake. En lengre stang vil være mer passende. Vi fisker med strømmen, vi lar fluen renne, og når det er over fiskens påståtte posisjon, løfter vi stangen høyt og gjennom vibrasjonene i spissen gir vi fluene en bevegelse som imiterer korte hopp fra et levende insekt.

I romslige farvann, der lengre kast er nødvendig, vi fisker med vinden i ryggen, så metoden "å flyte”. Også her vil en lengre stang være mer passende for å utnytte vindens hjelp bedre.

7/8 - (1 stemme)