Sidebelastning

En blyvekt på sidelinjen er kjent for de fleste sportsfiskere. Denne lastemetoden kan også brukes i flyte-metoden. Et slikt sett vil være perfekt for å fange tønne og røre i rennende vann. Lederen er koblet til hovedlinjen gjennom en karabinkrok. Til toppsirkelen hans” et stykke fiskelinje er bundet, som vil fungere som en sidestropp.
Den skal ha lavere styrke enn den viktigste. Flottøren balanseres ved å feste en passende mengde blypellets på sidelinjen. Dette settet er perfekt for fiske med agnet på bunnen. Det har to fordeler. Først, det er mulig å endre lasten raskt og enkelt. Po drugie, hvis ledelsen blir fanget i bunnen, bare den mer delikate linjen til sidestrengen bryter av.
Flottsettet med sidelast er godt egnet for fiske, i rennende vann til et agn trukket langs bunnen.

3/8 - (1 stemme)