Rýchlo – ako chytať

Rýchlo

Pre začiatočníkov v rybárskom umení odporúčame od začiatku rozvíjať potrebné návyky – z chytania bežných bielych rýb. Týmto spôsobom majú hmatateľné dôkazy o dosiahnutom pokroku - v podobe ulovených rýb, które jednocześnie zachęcają do dalszych

Krajina je rýchla

Krajina je rýchla

Krajina mreny sa začína formovať vo vodách riek na hranici podhorských a nížinných pásiem. Vodný tok sa stále vyznačuje neustále diverzifikovaným a bohatým tvarom ložiska. Rázne časti sa striedajú s jamami v strede rieky, powstają w ten sposób dobre warunki