Istý

Istý

Z dôvodu priebehu základných životných procesov, environmentálne požiadavky, ako aj tvar tela, prasiatko a vimba sa zdajú byť úzko spojené. Szczególnie podkreśla ich pokrewieństwo specyficznie ukształtowany pysk z otworem gębowym w dolnej