Ako chytiť chub

Chub

Pokiaľ ide o správnosť spoločného zatriedenia jeleňa veľkého do skupiny menej hodnotných rýb, mali by sme, vo vlastnom zaujme, vyjadriť určité pochybnosti. Do akej miery je táto klasifikácia správna, posúdime jej príčiny, ktoré ich podmienili. Kým však nenájdeme spoľahlivé dôkazy, skúsme to spoločne …