Vidiecka lipienia

Vidiecka lipienia

Spolu s prechodom z horských do podhorských oblastí sa pstruhové pereje pomaly stávajú vodnými tokmi riek. Ich prúd sa postupne upokojuje, skalné úseky sú nahradené súdržnejšími stranami, o umiarkowanym