Stojaté vody

Stojaté vody

Súčasná spoločná tendencia presúvať záujmy hospodárenia s rybami z tečúcich vôd na stojaté je čiastočne nevyhnutnosťou - umožňuje eliminovať riziko ekologického zlyhania., ktorá tečúca voda je vždy ohrozená, čiastočne to vyplýva z potreby racionálneho využívania všetkých vôd vhodných na rybolov. Niektoré z výhod stojatej vody pred tečúcou sú nespochybniteľné (možnosť zámerného formovania obsadenia a všeobecne intenzívneho riadenia), Väčší záujem o ne by však nemal zanedbať tečúce vody. Stojaté vody sú určite dôležitou oblasťou rybolovu, pozornosť rybárov sa však v budúcnosti zameria aj na rozmanité a bohaté tečúce vody.

Zo skupiny stojatých vôd stoja z nášho pohľadu za pozornosť: starorzecza, požiarne jamy, drenážne kanály, malé nádrže: zadržiavanie a odvodnenie, priehradné nádrže a jazerá.

8/8 - (1 hlasovať)