V akom ročnom období a dennom čase loviť kapra

V akom ročnom období loviť kapra

Základné spôsoby lovu kaprov: A - typická sada, určené pre vodu s pomerne tvrdým dnom B, C - pre viac kalné vody.

Porovnanie teoreticky objektívnych predpokladov pre optimálne obdobie lovu kaprov s bilanciou 834 medailový kapor z mnohých európskych rybárskych oblastí (pozri tabuľku nižšie), vedie k prekvapujúcim záverom, a stredné hodnoty sa zreteľne líšia od jednotlivých výsledkov. Primeranosť spoločných stanovísk, typická sezóna lovu kaprov je august a september, potvrdzujú iba údaje zo Slovenska a Maďarska, kde je väčšina z nich chytená v tomto období – podľa po 47% celoročný úlovok tohto druhu. V Maďarsku je september obzvlášť rekordný 31 % celoročný rybolov. V iných krajinách – v Českej republike, Poľsko a východné Nemecko – sezónnosť lovu kaprov je oveľa menej viditeľná, a nepomer vo vzťahu k podmienkam, napr.. Slovenčina je jasná, najmä keď vezmete do úvahy efektívnosť rybolovu na začiatku sezóny. Musia sa však vziať do úvahy samostatné platné právne ustanovenia; veľmi nízke úlovky na Slovensku v máji (iba 5,7%, zatiaľ čo vo východnom Nemecku 20,4%, a v Poľsku až 29,7%) to by sa samozrejme nemalo vysvetľovať nezáujmom o kapra.

Toto,že rovnováha úlovkov nie je úplne taká, ako sa predpokladalo, nemali by sme sa obávať. Naopak, mali by sme si to vlastne užiť, pretože to dokazuje možnosť rovnomerného rozloženia tlaku rybárov počas celej sezóny, a to aj pri love kaprov. Čo by nás malo najviac sklamať, je záver, že závery o veľmi nízkej účinnosti jesenného lovu kaprov, ktoré nájdete v súhrne. A napriek tomu je čas na „gotické leto” v októbri, keď po nočnom ochladení vzniknú krásne, skoro leto, slnečné dni sa zdajú ideálne na rybolov tohto druhu. Kapor potom horúčkovite končí s prípravou na zimu a odmieta, aby sa ho dvakrát pýtali. Optimisti by rozhodne nemali odložiť svoje kaprové prúty, a to ani na konci babieho leta – Vy ste, úspech môžete dosiahnuť aj pod tenkým ľadom!

Zaujímavé v tomto porovnaní je vyvážená hmotnosť kapra uloveného počas celej sezóny, aj keď by sa dalo čakať, že jesenné zisky budú zjavne väčšie.

Účinnosť chytania kapra v závislosti od sezóny

V ktorú dennú dobu loviť kapra

Položená otázka sa môže javiť vôbec naivná a zbytočná. Prečo diskutovať o tomto probléme, keďže závery z našich doterajších úvah sú jednoznačné: v lete by ste mali loviť skoro ráno a pred súmrakom, a na jeseň aj cez deň. Extrémne odlišné údaje však nájdeme vo vyhlásení o úlovku, nútia nás dôkladnejšie zvážiť problém.

Účinnosť chytania kapra v rôznych denných dobách

Neuveriteľne nízka účinnosť ranného lovu kaprov – napr.. iba v Českej republike a na Slovensku 10%, a v Maďarsku 16% ulovené ryby – v žiadnom prípade nechceme použiť ako argument proti populárnemu názoru, že ranný úlovok je vhodný. Nemožno poprieť zvýšenú kŕmnu aktivitu kapra ráno. Skúsme si to vysvetliť napr.. pohodlie rybárov, ich nižšia frekvencia v dopoludňajších hodinách pri rybolove. Údaje v „Dni”: priemer 42%, a v Čechách a na Slovensku dokonca 64% rybolov. Tieto čísla sú dostatočne zmysluplné, že vylučujú náhodnosť. Môžeme ich vysvetliť napr.. áno, že potravná aktivita kapra je počas dňa rozložená rovnomernejšie, ako si myslíme. Pri vyvodzovaní záverov by sa však nemalo ísť do extrémov, predložené údaje by sa nemali považovať za dogmy a nemali by prechádzať na lov kaprov (primárne) počas dňa.

Večerný rybolov s 29% účinnosť je viac-menej v súlade s očakávaniami a táto účinnosť sa dosahuje aj vďaka oveľa vyššej frekvencii rybárov ako skoro ráno. (Rozdiel hodnôt zo stĺpca „Noc” – do 18% iba v Maďarsku 2% v Českej republike a na Slovensku vyplýva zo zákazu rybolovu v tejto oblasti po roku. 24.00). Denný čas má malý vplyv na hmotnosť ulovenej ryby.

5.7/8 - (9 hlasov)