Aktívny lov uhynutých rýb šťukou

O tom bude článok, ako hľadať štiky a aktívne ich chytať mŕtvou rybou. Pri love šťuky na tečúcich vodách sa oplatí využiť prúd rieky. Plaváková súprava sa pomaly topí vo vode, a rybár krok za krokom preniká do rybárstva pohybujúceho sa po brehu. Najväčší dôraz by sa mal klásť na vyššie uvedené „krok za krokom“, pretože na najzaujímavejších miestach by sa návnada mala „zastaviť“ čo najdlhšie. Tápanie po „kilometroch“ rieky v tme nám neprinesie želaný úspech.

Šťuka najčastejšie stojí na miestach s pomalším prúdom (sú zriedka viditeľné v rýchlom prúde). Vyberajú si polohy blízko brehu, ako napr: vodné prekážky a poruchy a miesta, ktoré im poskytujú dobrý úkryt (vodná vegetácia, zarastené alebo umyté brehy riek atď.). V neregulovaných riekach takéto miesta nájdu rybári pomerne ľahko. Horšie je to s regulovanými vodnými tokmi, ale aj na nich možno spozorovať všetky druhy „nepravidelností“ a vďaka tomu je možné správne zvoliť oblasť lovu šťúk. Sú to riečne ostrohy, podobné chyby na brehu, hlboké umývanie v zákrutách, zúženie a predĺženie toku rieky, reverzné súčasné epizódy, prítokové ústa atď..

Umenie lovu šťúk spočíva v hľadaní týchto miest a, čo je najdôležitejšie, dovedna ich chytiť z rôznych, možné strany. Nástraha musí rybára vždy „predbehnúť“. Šťuka - ako sme už spomínali – číhajú väčšinou blízko brehu, mohol by sa „báť“, keď pred jedlom uvidí nad hlavou rybára – čo je pri čistej vode dokonale možné – a možno ho nebude chcieť stretnúť „z očí do očí“.

Jednoduchá sada

Sada šťúk je pomerne jednoduchá. Plavák by mal mať tento vztlak, udržiavať mŕtve ryby pri správnom naložení na všetkých lovených miestach blízko dna. Na nakladanie je najvhodnejšia úzka oliva alebo niekoľko veľkých peliet (dobré, keď sú rôznych veľkostí). V plytkých riekach, strednej hĺbky nepresahujúcej dĺžku tyče, môžete loviť s pevným plavákom. Poradil by som vám však, aby ste aj tu použili plávajúci plavák, blokované stopkami (alebo rohož s peletami). Stopky sú upnuté na vlasci tesne pod plavákovou súpravou na vhodnom podklade (kresba 1 ).

Kreslenie 1. „Klusanie” – krok za krokom hľadajte breh. Na zaujímavom mieste by mala nástraha zostať o niečo dlhšie. 1. stopky s niťou a korálkom, 2. radový plavák, 3. uzamykacie pelety, 4. veľké olovené pelety, 5. karabína so zatváracím špendlíkom.

Radový plavák nám umožňuje loviť aj vo väčších hĺbkach. Ak mŕtva ryba pláva inou rýchlosťou ako plavák, alebo ju chcete udržať dlhšie na sľubnom mieste, potom sme položili viac pôdy ako hĺbku rybolovu.
Číre plastové plaváky sa najlepšie používajú v čistej vode, ako Drennanov „Piker“ a „Zeppler“. Mŕtvu rybu vyzbrojíme dvoma háčikmi. Posledný je zatĺkaný do boku ryby, a druhá na zadnej strane hlavy zhora. Vďaka tomu bude „plávať” aj pri jeho pustení pred sebou. Na tomto mieste by som chcel ešte raz upriamiť vašu pozornosť na nutnosť niekoľkokrát prepichnúť plavecký mechúr rýb. Inak bude stále plávať hore dnom vo vode.

Rybolov s vetrom

Šťuku nájdete aj v stojatých vodách, rybolov pomocou unášanej súpravy. Na tento účel sa používajú podvodné prúdy (priehradné jazerá) alebo sila vetra. Na jar po trení a v lete štiky nedočkavo stoja v plytkej vode na hranici trstinového pásu alebo na brehoch dobre porastených vodnou vegetáciou.. V chladnejších mesiacoch klesajú hlbšie a ďalej od brehu. Tu opísaný spôsob rybolovu je možný iba, keď sa zvolí taký rybolov, kde bude vietor „tlačiť” mŕtva ryba šikmo od brehu. Pomalý návrat späť ju nevystraší” štiky.

Za slabého vetra alebo ak chcete, aby vábnička prekonala značnú vzdialenosť, použitie plaváka s plachtou je veľmi užitočné”. Týmto spôsobom dosiahnuť vzdialenosť 100 a je tam viac metrov, s adekvátnym prísunom vlasca na cievke, maličkosť. Výhoda plaváka s plachtou” jeho viditeľnosť je veľmi dobrá, aj na diaľku. Dôležité je iba mastiť linku, ktorá by mala plávať na hladine vody. Keby to bola potopená, z dôvodu nekontrolovaných vydutín, zaseknutie by bolo takmer nemožné. Z rovnakého dôvodu, na rybolov na veľké vzdialenosti, silný je nevyhnutný, tuhá palica.

Plavák s plachtou by mal byť natoľko zaťažený olovom, stáť vzpriamene aj pri silnejšom vetre a väčších vlnách. Nemal by sa nakláňať, keď rybár vyberá vlasec (pre lepší „kontakt“ s nástrahou). Vietor spôsobuje, že plávajúci plavák sa vždy otáča na svojej osi. Preto musí byť namontovaný takto, aby sa to nezamotalo s linkou. Na niektorých plavákových modeloch vedie vlasec zhora nadol po celej dĺžke. V iných, podobný typu „Waggler“, šnúra sa pripája k plaváku iba dole, ale cez karabínu. Druhá metóda má výhodu, že plavák nezasahuje do háku a záťahu.

Na plaváky s plachtou, tzv. plaváky-piloty alebo malé polystyrénové guľôčky. ktoré sa kladú na vlasec nad plavákom. Udržujú líniu na hladine a naznačujú presný smer driftu. Samostatnú kapitolu tvoria plaváky načítané z výroby. Aby ste držali mŕtvu rybu nad dnom (20-80 Centimeter) s podložkou stačí použiť olovenú guľu alebo väčšiu peletu. Plavák Middy „Insert-Drifter“ je mimoriadne univerzálny, ktoré môžu byť vybavené telesom alebo plachtou rôznych veľkostí. Je naložený v spodnej časti. Pripojiť sa dá pomocou karabíny s lankom na spodnej rukoväti (presne ako typ „Waggler“) alebo v dvoch bodoch (vrchol a úplný spodok), horné oko je len mierne spojené s drážkou a pri zaseknutí sa trhá, neruší vo vestibule (kresba 2).

Kreslenie 2 (naľavo): plávať s plachtou, pripojený ako typ „Waggler“ (naľavo) alebo normálny radový plavák („Vložte Drifter” firmy Middy), 1+2. silikónová trubica, 3. dodatočné vedenie „kladenie“ plaváka, 4. stopky z vlákna + korálka, 5. plavák-pilot, 6. ucho (horný) na rybárskom vlasci, 7. vymastená linka, 8. zátkový uzol + korálka udržuje plavák pred vodcom, 9. viesť, 10. klipový háčik, 11. vodca.

Na driftový rybolov, mŕtve ryby sú umiestnené vyváženým spôsobom, že sa pohybuje čo najprirodzenejšie tesne nad dnom. Systém s dvoma háčikmi je na to ideálny (jeden pohyblivý).

Koč s plavákom

(Vytiahnutie návnady za člnom, takzvaný. taxík, v Poľsku je to zakázané). Vo veľkých vodných nádržiach zaberajú štiky väčšie obytné priestory. Holandskí špecialisti vyvinuli aktívnu metódu lovu šťúk vo svojich vodách – vyťahovanie mŕtvej ryby na udicu s plavákom za člnom. Na tento účel používajú špeciálne plávajúce plaváky s bočným vedením. Normálne radové plaváky nie sú pre túto metódu vhodné, pretože neustále napnutá línia „ťahá“ mŕtvu rybu hore (okrem situácie, keď bolo použité veľmi vysoké zaťaženie olovom).
Plaváky s bočným vonkajším vedením menia svoju polohu až potom, keď linka nie je napätá, to znamená, keď mŕtva ryba spadne s váhou do príslušnej hĺbky. Pri ťahaní je vlasec napnutý a tieto plaváky predpokladajú svoj maximálny „ponor“.
Skôr ako začnete loviť, poznajte hĺbku rybolovu. Hľadač rýb je na to ideálny – zjavne nie na lov šťúk, ale na určenie tvaru dna. Slávny holandský lovec šťúk Jan Eggers je presvedčený, že títo predátori stoja čo najhlbšie 7 m . Najlepšia hĺbka na vyťahovanie po člne je z 5 robiť 7 m. Tieto pozorovania sú však pravdivé iba v chladnom období. V lete žije šťuka oveľa plytšie. Nástraha ťahaná člnom „beží“ diagonálne – preto položíme plavák na väčšiu zem, skutočná hĺbka rybolovu (kresba 3).

Kreslenie 3: Pri ťahaní návnady za člnom musí byť plavák nastavený hlbšie ako je hĺbka rybárskeho revíru kvôli” čiary diagonálne.

Rýchlosť člna by nemala byť príliš vysoká: neskorá jeseň 1,2-1,5 km / h; v lete 1,5-2,0 km / h.
Podľa veľkosti nástrahy, hĺbka a rýchlosť ťahania, na kovový vodič je umiestnené závažie
0 hmotnosť od 10 robiť 25 g. Mŕtve ryby sú ozbrojené „hlavou hore“. Na to sú vhodné náväzce. Špička horného háku prechádza cez ústa ryby, nižšie – je umiestnený na boku chvosta. Malý tip na vytvorenie vlastných ťažných súprav za loďou: horný hák je umiestnený nad slučkou, prešiel cez reštrikčnú trubicu. Pred začatím rybolovu sa na základe veľkosti uhynutej ryby určí rozstup výšok a doraz sa utiahne.

Mŕtva ryba ako vobler

Každý, kto často chytá dnu mŕtve ryby, túto situáciu už prežil, alebo skôr alebo neskôr takúto situáciu zažije: návnada leží na dne celé hodiny a nevzbudzuje záujem predátorov, až sem – zrazu brať, a momentálne, keď sme ju chceli dostať z vody. Závery tohto náhodného pozorovania sa použili na vytvorenie novej metódy rybolovu: mŕtve ryby sa pomaly vyberajú rovnakým spôsobom, ako sa vedie vobler. Ryba ležiaca na dne je veľmi pomaly vyťahovaná nahor 1-3 m pre seba, potom je dovolené spadnúť dole a tak ďalej. Vo veľmi plytkých nádržiach môžete takto loviť úplne bez zaťaženia. V hlbších vodách, aby ryby držali pri dne, stačí iba niekoľko olovených peliet. Iba v tečúcej vode je potrebné použiť hmotnosť závažia 20-30 g.
Ryby sú vyzbrojené „hlavou hore“; horný háčik je uviaznutý v ústach, a dno k boku ryby. Nášmu vnadeniu možno dodať trochu viac života ľahkým ohnutím pri nastavovaní. Pre istotu, že uhynutá ryba zostane v systéme dlho. voľný koniec kovového lanka horného háku prevlečte cez svaly ryby a pretiahnite ho cez ústa. Robíme to, samozrejme, s nástražnou ihlou. Háčiky sú zatĺkané nasledovne: zhora dozadu, trochu za hlavou, spodná strana - v spodnej časti chvosta ryby (kresba 4).

Kreslenie 4: vyzbrojenie mŕtvych rýb na dodanie dôvery, že sa tak rýchlo neodlomí, keď ju vytiahneš hore.

Vytiahnutie mŕtvej ryby, presne ako vobler, je veľmi dobrý spôsob rybolovu, hlavne v neznámej vode.
Loviť aktívne alebo pasívne?
Čím viac dobrých nájdete, šťuky miesta, tým väčšie sú šance na ulovenie týchto predátorov. Nie je to už dostatočný argument, hovorí za aktívny spôsob chytania šťuky mŕtvymi rybami? Priatelia, ktorých mierkou úspechu je počet ulovených rýb, s uvedeným tvrdením určite budú súhlasiť. Aj v neznámych nádržiach a v tých, ktoré majú veľkú plochu, dynamická metóda chytania uhynutej ryby spôsobí výsledok šťuky oveľa rýchlejšie, než priebežne, niekedy aj hodiny, Namočenie rýb na jednom mieste. Každý rybár však, poznať biotopy rybolovu a šťuky, bude mať lepšie výsledky na mŕtvej rybe ležiacej na dne ako na „vytiahnutej“ rybe. Koniec koncov, štiky sa nekŕmia dobre.

Nevyhnutná ochrana

Šťuka uspokojí hlad počas krátkeho obdobia kŕmenia. Rybár blúdiaci po vodnom okraji, ktorý v tejto chvíli zasiahne náhoda, zažije úžasný zážitok, často pri prvom obsadení. Úmyselný rybolov jedincov veľkej šťuky si nevyhnutne vyžaduje dlhšie sedenie pri vode. Rybár potom čaká so svojou vábničkou na krátku, veľmi nádejný, okamih kŕmenia. V Anglicku sú veľké štiky „posvätné“ a po chytení sa zakaždým vypustia do vody. V Holandsku nesúhlasne krúti nosom, keď hovoríme o šťuke, vidíme hlavne ich kulinársku užitočnosť. Vďaka tomuto prístupu, šťuka tam žije úplne „bez problémov“. V Poľsku sa veľa týchto rýb teší názoru jedinečných škodcov, požierajúci zapečené smaženie, vodné vtáctvo a „malé deti“… hádam, že by to bolo treba už dávno zmeniť, najlepšie anglickým spôsobom.

Veľká šťuka je úplne zodpovedná za prirodzené rozmnožovanie druhu (presnejšie treba povedať – na ženy, pre veľké jedince sú všetky ženy). Mali by byť chránené a vložené späť do vody. Ich mäso tiež nie je veľmi chutné (najlepšie sú štiky pre 3 Kg). Čo sa týka trofeje, je to alternatíva k peknému, obrázky, ktoré sa páčia všetkým, je tu zející a ozubená hlava 10 kg šťuky, visel nad posteľou v spálni.

Potreba chrániť veľké štíty je najdôležitejším argumentom, argumentovať za ich uvoľnenie po tom, čo ich voda zachytila. Toto by sa malo brať do úvahy už pri vykládke ryby. Využitie gaffu určite robí jeden trik. Ak chceme šťuku pustiť, treba to brať s podberákom (Na tento účel existujú dokonca špeciálne podberáky z mäkkej sieťoviny, dovezené z Anglicka). Existujú takí rybári, ktorí sa tomuto prístupu smejú. Pokiaľ sa smejú, smejú sa, až kým sa ryby ich života nestratia do podberáka, ktorý je príliš malý.

Po vytiahnutí z vody je vhodné rybu jemne odpojiť. Šťuka sa dá ukazovákom pod kryt žiabra (z ventrálnej strany) a po miernom zdvihnutí hlavy, dobrovoľne otvorí ústa. Teraz sa dá ľahko uvoľniť z háku pomocou dlhej chirurgickej pinzety. Je lepšie zatlačiť kotvu hlboko v ústach pod žiabrovým krytom a linku prestrihnúť.. Stáva sa to niekedy, že šťuka tak hlboko pohltila návnadu, že kotva uviazla v pažeráku alebo dokonca na začiatku „žalúdočného“ vaku. To neznamená úplnú hrozbu pre jeho život. Drennan's Pike Disgorger sa tam dokonca dostane. Toto je špeciálne uvoľnenie háčika, tiež hrot, ktorý umožňuje „tlačiť“ späť „žalúdočný“ vak, ak bol pri odopnutí trochu vtiahnutý do pažeráka.

V zložitejších prípadoch by ste mali rozdrviť otrepy na kotve. To je možné vykonať pomocou amerických klieští Berkeley alebo ľubovoľných klieští s dlhými rukami, na rezanie (drvenie) drôt. Odpojenie rýb bude oveľa jednoduchšie, ak spravidla lovíte s háčikmi bez otrepov. V tejto chvíli sme späť na samom začiatku našej série článkov o veľkých štipcoch. Šťuka sa zlomí nie kvôli nedostatku otrepov na výškach, ale kvôli zlému úderu do úst alebo nesprávnemu záťahu. Prosím, chopte sa môjho slova, že to tak naozaj je.

8/8 - (2 hlasov)