Istý

Istý

Z dôvodu priebehu základných životných procesov, environmentálne požiadavky, ako aj tvar tela, prasiatko a vimba sa zdajú byť úzko spojené. Obzvlášť zdôrazňuje ich vzťah k špecifickému tvaru papule s ústami v dolnej časti. Je to charakteristické pre certifikát …