Korthet

Svängarnas huvuduppgift är att hålla linjen från att vrida sig, därför är de en oumbärlig del av en snurruppsättning. De kan också användas perfekt i vissa varianter av markmetoden med tung bottenbly och vid fiske efter rovdjur med levande bete.. Valet av svängar är mycket stort. Typerna med båda öronen stängda är mindre praktiska på grund av den komplicerade sammanfogningen av spinnare och stålledare.

Mer praktiska är typer med en eller två ändar med en stiftförslutning som möjliggör enkel anslutning till en ledare, spinner etc.. På samma sätt är olika typer med ett handtag utrustat med en typisk säkerhetsstift.

Trippelvridningar (med tre öron) de är särskilt lämpliga för att bygga en rigg med sidledare.

Svivlarna är gjorda av högkvalitativt stål och är mycket mer hållbara än resten av satsen, så när du väljer rätt typ (eller storlek) vridstyrkan bör harmoniseras med resten av elementen. Det är bekvämare att använda så små svängar som möjligt, det viktigaste dock, att de snurrar något och inte fastnar. Svivlar av material av sämre kvalitet korroderar lättare. Därför bör de förvaras på en torr plats, Du kan också smörja dem lätt då och då för att förhindra korrosion.

Grundläggande typer av svivlar, agrafek, delade ringar och metallledare.