Bream och dess släktingar

Braxen, snål, sapy, remsorna och certifikaten bildar en fantastisk klan. Bream är naturligtvis vid makten, eftersom de når den största storleken. Georg Alexander tittade noga på hela familjen brax.

Huvudet i mulen, svansen uppåt – to typowa „postawa” intensywnie żerującego

Landet av braxen

Landet av braxen

De nedre delarna av låglandsfloderna motsvarar determinanterna för braxen. Vattnet i detta intervall är lugnt, de har väldigt mycket mulor (gör 1-2 ‰), de är rymliga och djupa. Med en liten minskning och en betydande applicering av omgivande lera är botten vanligtvis mjuk, muliste. …