Torskfångst – Nederländerna – den Helder

Jag föreslår en torskfiskeresa till Nederländerna, gör Den Helder. Teun de Booy arbetar där, organisator i chef Hochsee Angeltorns (sjögående expeditioner), samtidigt ett bra original och en assistent för alla sportfiskare. Två båtar av nästan samma storlek väntar i hamnen: "Mercury" och "Ready". …