Crucian och silver crucian karp

Crucian och silver crucian karp

Det enda beviset på släktskap mellan de två korsarna är deras gemensamma blygsamhet och extraordinära vitalitet. I andra avseenden skiljer de sig väsentligt, och vissa specifika data kan härledas, że wprost nie znoszą się