Vilka metoder för att fånga gräskarp

Vilka metoder för att fånga gräskarp

Trots det gemensamma fiske av karp och gräskarp, som hittills har praktiserats, kan vi inte identifiera deras karaktärsdrag. Den domesticerade karpen är i grunden van vid människor och beter sig på ett "civiliserat" sätt”, medan gräskarpen är imponerande …

Hur man fångar en chub

Chub

När det gäller rättigheten av en gemensam klassificering av chub till gruppen mindre värdefull fisk borde vi göra det, i ditt eget intresse, uttrycka några tvivel. I vilken utsträckning denna klassificering är korrekt kommer vi att bedöma orsakerna, som konditionerade dem. Men tills vi hittar pålitliga bevis, låt oss försöka tillsammans …

Mina grisar

Grisar är fantastiska fiskar på alla sätt. Endast fiskare som är väl bekanta med den här artens vanor kan räkna med framgång med att fånga svin.
Fisk, som jag drar på en tändstång, den springer inte lika kraftigt bort som en knöl eller en barbel. Och …