Nasse – hur man fiskar

Nasse

I foten av delarna av Donau-bassängens vattendrag, Vistel, Cisy etc.. den tillhör den dominerande arten, och dess andel i bildandet av fiskbeståndet är lika med den för knöl. Właśnie wody płynące można w zasadzie określić jako obszar jej

Mina grisar

Grisar är fantastiska fiskar på alla sätt. Endast fiskare som är väl bekanta med den här artens vanor kan räkna med framgång med att fånga svin.
Fisk, som jag drar på en tändstång, den springer inte lika kraftigt bort som en knöl eller en barbel. Och …