Flyglinje (flugsnöre)

Bland de nu producerade fluglinjerna (flyglinjer) segra – tack vare dess utmärkta kvalitet, varaktighet, funktionalitet och överkomligt pris – konstgjorda fiberprodukter.

Länkar klassificeras enligt det internationella AFTM-systemet (Tillhörande tillverkare av fiskeredskap) baserat på att ta hänsyn till de ursprungliga vikterna 10 …

Ven

Linan är det svagaste elementet i fiskesatsen. Det fungerar som en länk mellan stången och fisken. Effektiviteten för denna anslutning beror direkt på dess känslighet, därav den utbredda tendensen att använda fiskelinor, om möjligt, tunn och därför känslig. Konsekvent efterlevnad av urvalsprincipen …