Storleken på flottören

Många sportfiskare är försiktiga, att flottörens storlek inte spelar någon roll, om den är "vaksamt" justerad. Men i praktiken, detta är inte alltid sant. Visst är det, att en stor flottör behöver mer bly än en liten flottör. Den större mängden bly orsakar vissa komplikationer, som jag nu vill presentera kort. När du kastar flottören i vattnet med större belastning, vi gör mer buller, automatiskt skrämma bort fisken. Betet sjunker med ökad belastning på grund av hög belastning, onaturlig hastighet, som hindrar fisk för andra gången. Jag kallar dessa två ogynnsamma situationer "kaststöt". Men långtgående förföljelser är oumbärliga, för vilken du behöver en högre belastning och en flottör med större förskjutning. Den fyndiga sportfiskaren hjälper sig själv på följande sätt: Han installerar större delar bly nära flottören, mindre delar närmare kroken. På detta sätt minskas "kaststöt" avsevärt. Detta är särskilt viktigt vid fiske i grunt vatten, eftergropar, små dammar och laguner, där den större turbulensen i vattnet och dess våg skrämmer fisken under lång tid. Dessutom känns fisken omedelbart av en stor bly som är fäst nära kroken när den blir biten, vilket leder till att betet spottas. Detta är en annan nackdel med en sådan sammansättning, som jag kallar "bitchock". Tyvärr beaktas inte båda dessa ogynnsamma fenomen av många sportfiskare. Grundregeln förblir dock densamma: Flyten i stillastående och långsamt flytande vatten bör vara så liten som möjligt.