Gädda som en krokodil

Scott Miller är en av de bästa djurformuleringarna i USA. Millers hantverk visas i hans ateljé i alla utställningar där, som ser levande ut. De hänger på väggarna, bredvid jakttroféer, utformad lax. öring, harr, abborre och många andra.

Under den organiserade försäljningen av exemplar såg jag en fisk, vars mun liknar! krokodil nos, och resten av kroppen liknade en gädda. Byt till „Garfish”, fisk från den beniga gäddsfamiljen och tillhör den så kallade. levande "fossiler". Dessa fiskar levde i större populationer tidigare 70-220 miljoner år. Få arter av benfisk har överlevt till vår tid. De som är kvar finns i Amerika idag (3 arter) och i Kina (2 arter). De bor främst i sjöarna i det övre Mississippi-flodsystemet och i mexikanska floder. "Garfish kortnosad” når längden upp till 180 centimeter. Fisk – alligatorn är en jätte bland Garfish som finns i Mexiko. Det växer upp till 360 cm i längd. Beniga gädda bor främst långsamt flödande floder och stillastående vatten. De är rovdjur, precis som våra inhemska gäddor. Deras kropp är täckt med skalpansar, bildas från de gaplöst sammanfogade skalorna. Vågarna på denna fisk överlappar inte varandra, precis som andra fiskar. Några nordamerikanska indianstammar använde hårda skal av gädda för pilspetsar.

Vänligen betygsätt artikeln