Vattentemperatur

Ibland lurar du dig själv. Till exempel då, när du försöker mäta vattentemperaturen med en traditionell flytande termometer på våren. På detta sätt är endast temperaturen på vattenskiktets ytskikt känd, som värms upp snabbast.

Det är dock fortfarande okänt, vilken temperatur är djupare och om karparna redan har börjat matas?

För att mäta temperaturen i djupare vattenlager blir en digital termometer på en 5 meter kabel oumbärlig. En blyvikt med en massa är fäst vid sensorn 20 g (bild 1). Enheten som är förberedd på detta sätt kan kastas i vattnet. Temperaturen på enskilda vattenskikt kan mätas med noggrannhet till 1/10 grader Celsius (bild 2).

Var uppmärksam på detta när du köper, att termometerkabeln har åtminstone 3 m i längd. Min termometer, köpt i "Metro", det kan också bytas till lufttemperaturmätning. Dessutom visar det mig också den exakta tiden.

Vänligen betygsätt artikeln