Säkerhetsfält

Även när man fiskar i "byxor" vadare, finns det fall av "ösande" vatten i dem. Vanligt kan visa sig vara en praktisk och billig förebyggande åtgärd, uppblåst cykel innerrör. Alla innerslangar för barncyklar är lämpliga för ett sådant säkerhetsbälte (förutom den minsta). Du kan också använda ett innerslang från en vanlig cykel, "Vikta" i hälften. "Bälte” sätter på vadare på "byxorna" (under deras slut) och pumpade upp den.