Fiske med issked

Fiske med issked

Fiske med isskedFiske med issked

Kärnan i denna metod består i att växelvis sänka och lyfta betet vertikalt. Du kan fiska på detta sätt bara i tillräckligt djupa vatten (det är relaterat till detta, att fisken oftast drar till djupet på vintern) genom hål borrade i is.

Det är lämpligt kort (regelbunden längd: min. 30 centimeter) ganska hård stång utrustad med den enklaste rullen. Betet bör sänkas fritt till botten, och plocka upp henne med energiska rörelser. Vi lyfter betet åtminstone så högt som 50-60 cm med korta pauser – efter 3-5 sekunder, när locket faller fritt, vi upprepar rörelsen. Ibland är det effektivt att föra betet till samma höjd, istället för ett drag, en serie korta rörelser som följer efter varandra. Vid andra tillfällen kan det vara effektivt att skaka betet på ett ställe, eventuellt ändra enskilda beteendemetoder. Om fisken fångar vid lyft, vi känner att detta tar tydligt; fisken kan också sylt av sig själv. Problemet är dock att lägga märke till en bit i lockets fria fallfas; då kan vi bara observera linjens rörelse och syltet måste vara omedelbart, eftersom rovdjuret kommer att känna igen tricket mycket snabbt och lämnar betet.

Bland de speciella beten för isfiske kan vi skilja spinnare, Mormyszki, Zocker lockar etc..

Vänligen betygsätt artikeln