Catch by touch-metod

Catch by touch-metod

Principen för denna intressanta fiskemetod är denna, att vi leder betet på ytan på detta sätt, att växla hoppa och simma. Villkoret för framgång är att ge betet till önskad plats ja, så att fisken inte blir rädd. Därför bör vi ha tillräckliga längder, en känslig stav och bra kamouflage i kustvegetationen. Strömmar med täta kusttjockor är lämpliga för fiske med denna metod, inte bara på grund av möjligheten att gömma sig, men också på grund av fisken, som under sådana förhållanden vant sig vid att maten föll från träden (naturligtvis, främst för en mängd markbundna insekter, mindre ofta till frukt och andra.). När de får bete anser de att det är naturligt och vanligt, det är fantastiskt fiske. Denna metod beskrivs i detalj i kapitlet om chub, vilket naturligtvis inte gör det, att tack vare det kan vi bara hantera chub; många andra arter kan fångas med den (självklart, också laxfiskar, men även mört, rudd, etc.).

Vänligen betygsätt artikeln