Karaś i karaś srebrzysty

Karaś i karaś srebrzysty

Jedynym świadectwem pokrewieństwa między obydwoma karasiami jest wspólna im skromność i nadzwyczajna witalność. Pod innymi względami znacznie się różnią, a z pewnych konkretnych danych można wnioskować, że wprost nie znoszą się …