W jakiej porze roku i porze dnia łowić karpie

W jakiej porze roku łowić karpie

Zasadnicze sposoby uzbrajania wędki do połowu karpia: A — zestaw typowy, przeznaczony na wody o stosunkowo twardym dnie B, C — na wody bardziej muliste.

Zestawienie teoretycznie obiektywnych przesłanek optymalnego okresu połowu karpi z bilansem 834 połowów medalowych karpi z wielu europejskich łowisk (patrz tabela poniżej), prowadzi do zaskakujących wniosków, a średnie wartości wyraźnie różnią się od poszczególnych rezultatów. Zasadność powszechnych opinii, że typową porą połowu karpi jest sierpień i wrzesień, potwierdzają tylko dane ze Słowacji i Węgier, gdzie w tym okresie łowi się ich dużą część – zgodnie po 47% całorocznego połowu tego gatunku. Na Węgrzech rekordowy jest zwłaszcza wrzesień z 31 % całorocznych połowów. W pozostałych krainach – w Czechach, Polsce i NRD – sezonowość połowu karpia jest znacznie mniej widoczna, a dysproporcja w stosunku do warunków np. słowackich jest wyraźna, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę skuteczność połowu na początku sezonu. Trzeba jednak uwzględnić odrębność obowiązujących przepisów prawnych; bardzo niskich połowów w Słowacji w maju (tylko 5,7%, podczas gdy w NRD 20,4%, a w Polsce aż 29,7%) oczywiście nie należy tłumaczyć brakiem zainteresowania karpia.

Tym,że bilans połowów nie w pełni jest zgodny z przewidywaniami nie powinniśmy się martwić. Przeciwnie, właściwie powinno nas to cieszyć, bo przecież świadczy o możliwości równomiernego rozłożenia naporu wędkarzy w ciągu całego sezonu także przy połowach karpia. Najbardziej powinien nas rozczarować płynący z podsumowania wniosek o bardzo niskiej efektywności łowu karpia jesienią. A przecież pora „babiego lata” w październiku, kiedy to jeszcze po nocnym ochłodzeniu nastają przepiękne, niemal letnie, słoneczne dni wydaje się wprost wymarzona dla połowów tego gatunku. Karp wtedy gorączkowo kończy swoje przygotowania do zimy i nie daje się dwa razy prosić. Optymiści stanowczo nie powinni odkładać swoich karpiówek nawet z odejściem babiego lata – ba, osiągnąć sukces można nawet jeszcze pod cienkim lodem!

Ciekawa jest w tym zestawieniu wyrównana waga złowionych karpi w ciągu całego sezonu, choć można by się spodziewać, że jesienne zdobycze będą wyraźnie cięższe.

Efektywność połowu karpia w zależności od pory roku

O jakiej porze dnia łowić karpia

Postawione pytanie może się wydawać naiwne i w ogóle zbędne. Po co roztrząsać ten problem, skoro wnioski z naszych dotychczasowych rozważań są jednoznaczne: latem należy łowić wcześnie rano oraz przed zmierzchem, a jesienią także w ciągu dnia. Jednak skrajnie różniące się dane jakie stwierdzimy w zestawieniu połowów, zmuszają nas do wnikliwszego potraktowania problemu.

Efektywność połowu karpia w różnych porach dnia

Wprost niewiarygodnie niskiej efektywności porannych połowów karpia – np. w Czechach i słowacji zaledwie 10%, a na Węgrzech 16% złowionych ryb – w żadnym razie nie chcemy użyć jako argumentu przeciw obiegowemu poglądowi o celowości porannego połowu. Zwiększonej aktywności żerowej karpia w godzinach porannych nie da się zaprzeczyć. Spróbujmy to wyjaśnić np. wygodnictwem wędkarzy, słabszą ich frekwencją na łowiskach rano. Z pomocą powinny nam przyjść dane z rubryki „Dzień”: przeciętnie 42%, a na terenie Czech i Słowacji nawet 64% połowów. Liczby te są na tyle wymowne, że wykluczają przypadkowość. Możemy je wytłumaczyć np. tak, że aktywność pokarmowa karpi jest w ciągu dnia bardziej równomiernie rozłożona niż nam się wydaje. Wyciągając wnioski nie należy jednak popadać w skrajności, nie należy traktować przedstawionych danych jako dogmatów i przestawiać się na łowienie karpia (przede wszystkim) w ciągu dnia.

Połowy wieczorne z 29% skutecznością są mniej więcej zgodne z oczekiwaniami i skuteczność ta jest osiągnięta także dzięki znacznie większej niż wcześnie rano frekwencji wędkarzy. (Różnica wartości z kolumny „Noc” – aż 18% na Węgrzech i tylko 2% w Czech i Słowacji wynika z zakazu połowów na terenie po godz. 24.00). Na wagę złowionych sztuk pora dnia nie ma większego wpływu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *