Pokrzywnica-floden

Nässla, den vänstra bifloden till Parsęta tillsammans med sin högra biflod till floden Ponik är förmodligen de vackraste vattendragen i hela Parsęta flodbassängen. Pokrzywnica rinner från en liten sjö nära byn Rybitwy, i närheten av Świdwin, och det rinner ut i Parsęta på ett avstånd av ca. 4 km upp …