Która pora roku i dnia jest optymalna na połów amura

Która pora roku jest optymalna na połów amura.

Na pytanie to odpowiemy posługując się poniższym zestawieniem 222 połowów w czterech krajach:

Efektywność połowu amura w poszczególnych miesiącach

Efekty połowów (% szt.) w poszczególnych miesiącach
Państwo IV V VI VII VIII IX X XI Razem

szt.

Słowacja 10,0 35,0 40,0 5,0 5,0 5,0 50
Węgry 6,4 6,4 11,5 14,1 42,3 11,5 7,7 78
Polska 3,6 10,7 32,1 32,1 19,6 8,9 3,6 56
Niemcy 15,8 10,5 21,0 39,5 5,3 2,6 5,3 38
Razem % szt. 10,9 13,5 25,5 35,2 7,8 3,8 3,5 222

Przedstawione dane pokrywają się z obiegowym poglądem, że amur jest rybą równie ciepłolubną jak karp. Optymalny czas jego połowu przypada zatem na najcieplejsze letnie miesiące: na czerwiec i lipiec, kiedy się łowi zdecydowaną większość tych ryb – 60,7%. Wiosna i jesień są mniej sprzyjające.

W tej doniosłej sprawie pozwolimy sobie jednak zająć stanowisko sprzeczne z przekonującą wymową liczb. Badania wykazały, że amur jest znacznie mniej wrażliwy na zimno niż karp. Okazało się bowiem, że wiosną zaczyna przyjmować pokarm nawet o miesiąc wcześniej niż karp (gdy tylko woda ogrzeje się do 6-7 °C), podobnie jesienią kończy okres aktywności żerowej sporo po karpiu. Dane przedstawione w zestawieniu są w pełni zgodne z sezonowością połowu karpia, jest to zatem kolejny „corpus delicti”, dowód na to, że na ogół łowi się amury przypadkowo.

Warunkiem lepszego wykorzystania amura jest rozszerzenie sezonu łownego, o ile umożliwia to pogoda i stan wody.

O jakiej porze dnia łowić amura

Nasze zestawienie połowów amura umożliwia, przynajmniej orientacyjną, odpowiedź na postawione pytanie. Tu jednak wypada wyrazić żal, że szczęśliwi zdobywcy trofeów ogłaszając dane o nich nie podają tej istotnej informacji. W tym wypadku dysponujemy danymi tylko z Węgier:

Pora dnia a skuteczność połowu amura (64 sztuki)

Ilość sztuk złowionych w danej porze (w %)
Rano Dzień Wieczór Noc
% złowionych ryb 21,9 46,9 25,0 6,2
kg/szt. 14,1 15,4 14,2 14,6

Tradycyjne opinie, że ryby przestrzegają stałego dziennego rytmu dającego się charakteryzować przez – z jednej strony – poranną i wieczorną aktywność żerową oraz – z drugiej strony – pasywność w ciągu dnia są, jak wynika z naszych danych, „postawione na głowie”. Prawie 47 % ocenianych zdobyczy złowiono w ciągu dnia, co wyklucza śróddzienną bierność amura i świadczy o tym, że i tę rybę (podobnie jak karpia i in.) można z równym powodzeniem łowić w ciągu całego dnia. Co więcej, ciężar ryb złowionych w ciągu dnia jest trochę większy niż tych złapanych w innych porach. A latem da się przecież łowić – zgodnie z obowiązującymi w Czechach przepisami – przez 20 godzin dziennie. To naprawdę powinno wystarczyć.